Η Χρησιμότητα ενός αφυγραντήρα

Posted by admin 15/10/2019 0 Comment(s) BLOG,

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ

 

Η δημιουργία μιας απόλυτα υγιεινής και καθαρής ατμόσφαιρας στην καθημερινότητα μας, πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους όλων μας. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας οδηγεί ολοένα και συχνότερα στη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα που εισπνέουμε , κυρίως με χρήση συσκευών από αφυγραντήρες, καθαριστές αέρα – ιονιστές  αλλά και υγραντήρες ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο μας.

Η ιδανική λύση στο πρόβλημα της υγρασίας είναι η χρήση αφυγραντήρων. Ο αφυγραντήρας μειώνει το επίπεδο της υγρασίας ενός χώρου , αφαιρώντας το νερό που περιέχεται στον αέρα υπό μορφή υδρατμών. Το υψηλό ποσοστό υγρασίας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διάθεση μας καθώς και την υγεία μας, αφού μπορεί να αυξήσει τη συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεων του αναπνευστικού καιν αλλεργίες, κυρίως σε ευπαθείς ομάδες όπως ηλικιωμένοι και παιδιά. Πειραματικές μελέτες σχετικά με τους μεταδιδόμενους από τον αέρα ιού και βακτήρια έχουν δείξει ότι η επιβίωση αυτών των μολυσματικών οργανισμών ελαχιστοποιείται όταν η σχετική υγρασία είναι μεταξύ 40% και 60% .Επιπλέον η υγρασία ευθύνεται για την δημιουργία μαύρων στιγμάτων από μούχλα σε τοίχους, νερό που στάζει σε παράθυρα, άσχημες οσμές, σαθρές βαφές τοίχων, κατεστραμμένα ξύλινα πατώματα και οροφές, τοίχοι «σκασμένοι» από νιτρικό κάλιο κ.α. Οι συνθήκες που επικρατούν στον χώρο μας επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση της συσκευής μας. Η επιλογή του κατάλληλου αφυγραντήρα θα πρέπει να γίνεται κατόπιν μελέτης του επιπέδου υγρασίας και θερμοκρασίας του χώρου καθώς και της γεωγραφικής θέσης του και όχι απλά βάσει του μεγέθους του. Κάθε χώρος είναι ξεχωριστός και ως τέτοιος απαιτεί διαφορετικές συνθήκες διαχείρισης.

Να θυμάστε ότι χρησιμοποιώντας ένα αφυγραντήρα στο σπίτι σας μειώνετε σημαντικά το κόστος θέρμανσης! Ο ξηρός αέρας είναι πολύ πιο εύκολο να θερμανθεί από τον υγρό (λιγότερα μόρια νερού στον αέρα για να θερμανθούν).