Χρήσιμες πληροφορίες για την αγορά κλιματιστικού

Posted by admin 17/09/2019 0 Comment(s) BLOG,

To Know-How του κλιματιστικού

Τι πρέπει να γνωρίζετε για ένα κλιματιστικό

 1. Ιδανικά επίπεδα υγρασίας & θερμοκρασίας στο σπίτι :  40% -50%
 2. Τεχνολογία Inverter

Ένα κλιματιστικό με λειτουργία inverter, λειτουργεί κατά την εκκίνηση στο maximum των αποδόσεων του και σταδιακά μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία που έχει οριστεί, λειτουργεί σε χαμηλότερες στροφές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση σε συνδυασμό με σταθερή απόδοση της μονάδας.

 

 1. Υπολογισμός κατανάλωσης ρεύματος

Κατανάλωση σε Watt/h: 600 / Κατανάλωση σε kW/h: 0,60 /  Κόστος κιλοβατώρας : 0,16€

Χρόνος λειτουργίας /h : 1 ώρα  /  Κόστος /h: 0,60 *0,16€ *1 ώρα = 0,096€

Κόστος / ημέρα (λειτουργία 2h/24h): 0,096*2ώρες = 0,192€

Κόστος / μήνα (λειτουργία 2h/24h): 0,192*30 = 5,76€

Κόστος / τρίμηνο (λειτουργία 2h/24h): 5,76*3 μήνες = 17,28€

Ετήσιο Κόστος (λειτουργία 2h/24h): 17,28*4 τρίμηνα = 69,19€

(Το παράδειγμα αφορά κατά Μ.Ο. την κατανάλωση οποιουδήποτε inverter κλιματιστικού 9.000Btu) 

 1. Η λειτουργία Αφύγρανσης του κλιματιστικού και η κατάλληλη περίοδος χρήση της.

Η λειτουργίαείναι απαραίτητηόταν το ποσοστό υγρασίας στον χώρο είναι πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα ( συνήθως Φθινόπωρο & Άνοιξη). Προστατεύει τα δομικά υλικά του χώρου και ταυτόχρονα οι λειτουργίες ψύξης/θέρμανσης είναι πιο αποδοτικές, με μικρότερο κόστος κατανάλωσης. Κατά την λειτουργία της ψύξης (το καλοκαίρι), το κλιματιστικό μηχάνημα αφυγραίνει ταυτόχρονα τον αέρα του χώρου.

 1. Σωστά επίπεδα θερμοκρασίας στο χώρο

Είναι σημαντικό να ρυθμίζουμε την επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου σε φυσιολογικά όρια. Τα φυσιολογικά όρια λειτουργίας στη Θέρμανση είναι από 20℃ έως 23℃ και για την ψύξη από 25℃ έως 28℃. Δίνετε μεγάλη προσοχή στο επίπεδο θερμοκρασίας που επιλέγετε για το χώρο σας, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά. Στην περίπτωση αυτή, συνιστάται η συμβουλή παιδιάτρου για την ρύθμιση της σωστής θερμοκρασίας.

 1. Το όφελος κατανάλωσης βάσει της Ενεργειακής Κλάσης (+)

Ένα κλιματιστικό inverter Ενεργειακής Κλάσης Α+++, είναι έως και 45% πιο οικονομικό & αποδοτικό, σε σχέση με ένα συμβατικό κλιματιστικό Ενεργειακής Κλάσης Α.

Α+= -15%/Α++ = -30%/Α+++ = - 45%( Οι μετρήσεις έχουν γίνει βάσει της ετήσιας κατανάλωσης σε λειτουργία Ψύξης)

 1. Κατάλληλες  συνθήκες ύπνου

Κατά τη διάρκεια του ύπνουμεταβάλλεται η θερμοκρασία του σώματος. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία “SLEEP”  στο χειριστήριο του κλιματιστικού, βελτιστοποιείται η θερμοκρασία δωματίου και παράλληλα γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας, λόγω της σταδιακής μεταβολής της επιθυμητός θερμοκρασίας.  Στη λειτουργία ψύξης : η επιθυμητή θερμοκρασία αυξάνεται κατά 0,5℃ μετά από 30 λεπτά και 1℃ ανά ώρα για τις επόμενες δύο ώρες. Στη λειτουργία θέρμανσης : η επιθυμητή θερμοκρασία ελαττώνεται κατά 1℃ μετά από 30λεπτά κα 1℃ ανά ώρα για τις επόμενες δύο ώρες.

 1. Ενδείξεις για την αγορά ενός πολύ αποδοτικού κλιματιστικού

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά αποτελούν:

 • Η Ενεργειακή Απόδοση
 • Τα φίλτρα καθαρισμού του αέρα
 • Η Ετήσια κατανάλωση (kwh/a) σε Ψύξη και Θέρμανση.
 1. Ποιες μετρήσεις θέρμανσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη

Η Ευρώπη χωρίζεται σε 3 θερμικές ζώνες.

 • Τη Μέση , με σημείο αναφοράς το ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ όπου η απαιτούμενη ισχύς (Pdesign) είναι στο -10℃.
 • Την Ψυχρή , με σημείο αναφοράς το ΕΛΣΙΝΚΙ όπου η απαιτούμενη ισχύς (Pdesign) είναι στο -22℃ .
 • Τη Θερμή , με σημείο αναφοράς την ΑΘΗΝΑ όπου η απαιτούμενη ισχύς (Pdesign) είναι στο +2℃.
 • Σύγκριση 2 κλιματιστικών μεταξύ τους: Όταν η θερμή ζώνη δεν αναφέρεται (προαιρετική αναφορά), γίνεται έλεγχος & σύγκριση στις τιμές της Μέσης ζώνης Θέρμανσης. Η μέτρηση που αντιπροσωπεύει την Ελλάδα και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, είναι η Θερμή.

 

 

 1. Η σωστή συντήρηση του κλιματιστικού

Ανεξαρτήτως της εγγύησης καλής λειτουργίας που παρέχει ο κατασκευαστής, η σωστή συντήρηση κάθε κλιματιστικού είναι απολύτως απαραίτητη και προαπαιτούμενη.

Με σωστή συντήρηση επιτυγχάνονται:

 • Υψηλές αποδόσεις με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
 • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής
 • Καθαρότερο και πιο υγιής περιβάλλον στο χώρο, απομακρύνοντας βλαβερούς μικρο-οργανισμούς.

Κρίνεται απαραίτητη η τακτική ετήσια συντήρηση από πιστοποιημένους & αδειούχους Τεχνικούς, βάσει των ενδεδειγμένων οδηγιών του κατασκευαστή. Επισημαίνεται ότι , σε περίπτωση χρήσης του κλιματιστικού σε περιόδους ψύξης & θέρμανσης, συνιστάται η συντήρηση να γίνεται κάθε 6 μήνες.